3350

WEB前端课程之微信小程序开发
课程类型 :
WEB前端
课程等级 :
初级
知识点 :
课程集数:
1
/
12
已播放:
213 次
第1集
: 开发准备
213
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/1.mp4
第2集
: 目录结构和全局配置
131
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/2.mp4
第3集
: 组件的结构和配置
264
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/3.mp4
第4集
: 配置tabbar
185
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/4.mp4
第5集
: 小程序基本语法mov
273
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/5.mp4
第6集
: 方法传参动态和动态绑定class
158
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/6.mp4
第7集
: 跳转路由和路由传参
219
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/7.mp4
第8集
: 路由组件常用生命周期
119
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/8.mp4
第9集
: 创建子组件和父子组件传参
126
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/9.mp4
第10集
: 小程序常用方法
284
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/10.mp4
第11集
: 小程序发送请求
211
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/11.mp4
第12集
: 小程序使用vant组件库
169
https://mls-video.oss-cn-chengdu.aliyuncs.com/kecheng/webqianduan/weixinxcx/12.mp4
{{item}}
骆沛

骆沛

HTML5前端金牌讲师

HTML5前端金牌讲师

5年大型项目开发经验,5年教学经验,曾任大型教育公司前端架构师,主导开发了大型后台管理系统及app,精通前端技术,包括JavaScript,JQuery,Vue全家桶,React全家桶,微信小程序,Uni-App,Taro,Node.js,Mongodb,项目优化。现任课得在线前端讲师,主导前端课程体系的研发和改进,上课风格轻松幽默,和学生打成一片,深得学生喜爱 。

查看详情 >
WEB前端课程之VUE3.0
共 21 集 更新中
WEB前端课程之VUE3.0
WEB前端
 14421 次
WEB前端课程之VUE3.0
共 21 集 更新中
WEB前端课程之VUE3.0
WEB前端
 14421 次
热点关注
学费价格
报名流程
常见问题
开班计划
来校路线
15928402013
15928402013
学校地址:成都市锦江区东大街芷泉段229号东方广场C座13楼

版权所有: 课得软件

ICP备案:蜀ICP备19040039号